Regulamin

Regulamin kodów SMS

1. W celu uzyskania dostępu do artykułu “17 katalogów SEO” w serwisie progrupa.webd.pl/, Klient korzysta z Serwisu SMS. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Serwis dostępny jest od dnia 12.12.2013 roku do odwołania.

3. Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej Operatorów GSM.

4. Aby uzyskać kod dostępu Klient zobowiązany jest, w okresie funkcjonowania serwisu, wysłać SMS  treści:
at beat – umożliwia dostęp do artykułu  “17 katalogów SEO”

pod numer 72480 z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest uprawniony.

5. W odpowiedzi na SMS zostanie wysłany kod umożliwiający dostęp do artykułu.

6. Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia uzyskanego kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Wydawcy odpowiedzialność.

7. Warunkiem uzyskania dostępu do zablokowanej części serwisu jest wpisanie przez Klienta kodu dostępowego, który otrzymał, przed upływem jednej godziny od jego otrzymania.

8. Kod  pozwala na  wczytanie strony z aktualnym artykułem, którą można przeglądać bez ograniczeń czasowych.

9. Opłata za wysłanie SMS wynosi 2,00 zł netto / 2,46 zł brutto, tj. wraz z podatkiem VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

10. Reklamacje odnośnie działania serwisu progrupa.webd.pl przesyłać należy na adres administrator@progrupa.webd.pl l natomiast reklamacje dotyczące systemu SMS pod adres: reklamacje@cashbill.pl

11. Operatorem systemu płatności SMS jest CashBill.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.